Βιογραφικό

Curriculum Vitae in english

Ο Γιάννης Βούλγαρης, είναι ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου. Διδάσκει Πολιτική Επιστήμη, Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική και Πολιτική Κοινωνιολογία της μεταπολεμικής Δύσης. Είναι Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά του αφορούν στην Πολιτική και Ιστορική Κοινωνιολογία, στην Παγκοσμιοποίηση, στην Πολιτική θεωρία και στη Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική. Αρθρογραφεί τακτικά στον Τύπο.

ΒΙΒΛΙΑ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ

 1. Politische Geschichte Griechenlands. Parteien, Institutionen und politische Kultur vom Fall der Militärdiktatur bis zur Wirtschaftskrise, Edition Romiosini/GeMoG, Freie Universität Berlin, 2017.
 2. 2012. Ο διπλός εκλογικός σεισμός, (επιμέλεια και εισαγωγή), Θεμέλιο, Αθήνα 2014. Συνεπιμελητής: Η.Νικολακόπουλος
 3. Η μεταπολιτευτική Ελλάδα 1974-2009, Πόλις, Αθήνα 2013 
 4. Η πενταετία. μοιραία Η πολιτική της αδράνειας 2004-2009, Πόλις, Αθήνα 2011 
 5. Στα μονοπάτια του Αντόνιο Γκράμσι. Πολιτική και πολιτισμός από το έθνος-κράτος στην παγκοσμιοποίηση, Θεμέλιο, Αθήνα 2010. Συνεπιμελητής Λ.Κωτσονόπουλος   
 6. Ελληνική πολιτική ιστορία 1950-2004, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2009. (επαυξημένη έκδοση του άρθρου μου "Η δημοκρατική Ελλάδα 1974-2004"). Γράφουν επίσης: Νικολακόπουλος Η., Ριζάς Σ., Σακελλαρόπουλος Τ., Στεφανίδης Ι.
 7. Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση στην Παγκοσμιοποίηση, Πόλις, Αθήνα 2008 
 8. Η πρόκληση της ηγεμονίας, Πόλις, Αθήνα 2003 (σ.207).  
 9. Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης 1974 - 1990. Σταθερή δημοκρατία σημαδεμένη από τη μεταπολεμική ιστορία, Θεμέλιο, Αθήνα 2001 (σελ. 407).  
 10. L’ Italia del Centrosinistra 1960 - 1968, με εισαγωγή Giuseppe Vacca, Editore Carocci, Ρώμη 1998. (σελ.213). 
 11. Φιλελευθερισμός, Συντηρητισμός, Κοινωνικό Κράτος 1973-1990. Ανάλυση και κριτική των χαρακτηριστικών ρευμάτων, Θεμέλιο, Αθήνα 1994, (187 σελ.). 
 12. Η επόμενη μέρα, εισαγωγή-επιλογή – επιμέλεια, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1992 (294 σελ.).  
 13. Ο Δύσκολος Εκσυγχρονισμός. Πολιτικές στρατηγικές και Κοινωνικό κράτος στη σύγχρονη Ιταλία, Εξάντας, Αθήνα 1991, (332 σελ.). 
 14. Εκλογές 1989-1990: Μετατοπίσεις ψήφων, σχόλια και συμπεράσματα ανά περιφέρεια. Aναλυτικά και συγκεντρωτικά αποτελέσματα. Επιμέλεια Γ. Αναστασάκος, Γ. Βούλγαρης, Η. Νικολακόπουλος. Χρονικό: Παντελής Καψής, έκδοση ΤΑ ΝΕΑ, Αθήνα 1990 (171 σελίδες στις οποίες περιλαμβάνονται εκλογικοί πίνακες).  
 15. Επιμέλεια και πρόλογος στο συλλογικό τόμο Σβορώνος, Τσουκαλάς, Τρεντίν, Γιάνναρος, Αθκάρατε, Διαμαντόπουλος, Λακλάου, Μούφ, Βάκκα, Μάνεσης, Μπυσί-Γκλυκσμάν, Φιλίνης, Η σημερινή κρίση του καπιταλισμού. Θεωρητικά προβλήματα και εναλλακτικές λύσεις στη Δυτική Ευρώπη, Θεμέλιο, Αθήνα 1982 (201 σελ.).