Βιογραφικό

Curriculum Vitae in english

Ο Γιάννης Βούλγαρης, είναι ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου. Διδάσκει Πολιτική Επιστήμη, Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική και Πολιτική Κοινωνιολογία της μεταπολεμικής Δύσης. Είναι Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά του αφορούν στην Πολιτική και Ιστορική Κοινωνιολογία, στην Παγκοσμιοποίηση, στην Πολιτική θεωρία και στη Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική. Αρθρογραφεί τακτικά στον Τύπο.

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΔΟΚΙΜΙΑ - ΑΡΘΡΑ


 1. Η τροχιά της θεωρίας του εκσυγχρονισμού, στο Σπανού Κ. Σωτηρόπουλος Δ.Α. (επιμ), Κουλτούρα, Ιστορία, Δημοκρατία, εκδ.Παπαδόπουλος, Αθήνα 2018.
 2. Μεταπολίτευση, Δημοκρατία, Χρεοκοπία, στο Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Τομές, Ρήξεις και Αδράνειες στη μεταπολεμική Ελλάδα, Αθήνα, 2016.
 3. Πολιτικές σημειώσεις στην άκρη του γκρεμού, στο Ιωαννίδης Στ. (επιμ), Οικονομική κρίση και διακυβέρνηση, Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών, Αθήνα 2012, σ. 205-10.
 4. How the brakes jammed. The sociopolitical roots of the Greek crisis, Working paper 1 Center for Political Research, April 2012.
 5. Passagier im letzten Waggon, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14 Μαίου 2010, σ. 9.
 6. Stato e societa' civile in Grecia. Alla ricerca di un nuovo paradigma, Giasi F., Gualtieri R., Pons S. (a cura di), Pensare la politica, Carocci editore, Roma 2009.
 7. Les elections grecque de 2007: secousse passagere ou debut d' un seisme?, Pole Sud, n.29, 2008/2.
 8. Το ΄68 και οι ερμηνείες του 20ου αιώνα: μεταξύ κομμουνισμού και παγκοσμιοποίησης, Ιστορικά, τ.25ος, τχ.49, Δεκέμβριος 2008.
 9. "Αναγνώσεις" του Γκράμσι. Μια αναδρομή από την οπτική της παγκοσμιοποίησης, Ο Πολίτης, τχ.160, Νοέμβριος 2007, σ.18-23.
 10. Κράτος και κοινωνία πολιτών στην Ελλάδα. Μια σχέση προς επανεξέταση; Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 28, Νοέμβριος 2006.
 11. Globalization and national identity: Monitoring Greek culture today, Portuguese Journal of Social Science, v.5, n.2, 2006.
 12. Εξαναγκασμός και συναίνεση. Ένα σχήμα ερμηνείας του πρόσφατου «ελληνικού εκσυγχρονισμού», στον συλλογικό τόμο Σύγχρονοι μηχανισμού βίας και καταπίεσης, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού & Γενικής Παιδείας, Αθήνα 2006, σ. 67 - 79.
 13. La Grecia dalla dittatura alla metapolitefsi, Palomar, n.4, Maggio 2005, σ.18-31.
 14. El dominante y el titubeante. Estados Unidos – Europa después de la crisis de Irak, Kanoussi Dora (επιμ), Poder y hegemonía hoy. Gramsci en la era global, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla και PyV Editores, Mexico 2005.
 15. Το δίλημμα του κυρίαρχου και οι φόβοι των υπολοίπων. Η προβληματική και η προβληματικότητα της αμερικανικής ηγεμονίας, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 24, Νοέμβριος 2004.
 16. L’ antifascismo e l’ identita’ democratica greca στο De Bernardi A., Ferrari P. (επιμ.), Antifascismo e identita’ europea, Carocci, Ρώμη 2004, σ. 413 - 21.
 17. Η Δημοκρατική Ελλάδα 1974 – 2004, στο Β. Παναγιωτόπουλου (επιμ.), Η Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770 – 2000, Ελληνικά Γράμματα – ΤΑ ΝΕΑ, Αθήνα 2003, τόμος 10ος, σελ. 9 – 50.
 18. Γιατί δεν γίνονται μεταρρυθμίσεις. Σειρά δοκιμιακών άρθρων ΤΑ ΝΕΑ, 19.7.2003, 9.8.2003, 30.8.2003 και 8.11.2003.
 19. Κοινωνία της Πληροφορίας: Κοινωνιολογία και Τεχνολογία, Έκθεση Διαβούλευσης στην Ιστοσελίδα www.ebusinessforum.gr. Δεκέμβριος 2002. (Σε συνεργασία με: Δ. Σωτηρόπουλο).
 20. Η προοπτική του εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα, Καστανιώτης, Αθήνα 2002. Συλλογική έκδοση με: Ν. Διαμαντούρο, Α. Λιάκο, Γ. Στουρνάρα, Δ. Παπούλια.
 21. Οι δημοτικές εκλογές στη Μεταπολίτευση, Ιστορικά – Ελευθεροτυπία, 3. 10. 2002.
 22. Η Ελλάδα και η Κοινωνία της Πληροφορίας. Ιδιομορφίες και στρατηγικές επιλογές, Σύγχρονα Θέματα, τχ.78 - 79, Ιούλιος - Δεκέμβριος 2001. (Σε συνεργασία με: Βάλη Λαμπρίδη).
 23. The internal tensions of an ethnocentric democratic culture. Political attitudes of Greek students, στο Journal of Modern Greek Studies, v.18, 2000.
 24. The Political Economy of industrial Restructuring: Comparing Greece and Spain, South European Society and Politics, vol.5, n.1, Summer 2000, σ.73 - 96. (Σε συνεργασία με Y. Caloghirou και Stella     Zambarloukos).
 25. Ιδιωτεία και ανισότητες. Η υποβαθμισμένη Δημοκρατία ως μείζων μηχανισμός νομιμοποίησης των σύγχρονων κοινωνικών ανισοτήτων, στο Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός, Αθήνα 1998.
 26. Capitalism and Democracy. Recasting an old problem, στο POLITIA: Consolidating Democracy, final report, Φεβρουάριος 1997. Στα ελληνικά: Δημοκρατία και Καπιταλισμός. Η επάνοδος ενός παλαιού προβλήματος, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 10, Νοέμβριος 1997.
 27. Ο επανακαθορισμός Δημόσιου - Ιδιωτικού μέσα από την κριτική του Φιλελευθερισμού και του Συντηρητισμού στο Κοινωνικό Κράτος, στο Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Όρια και σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού, Αθήνα 1996.
 28. Κομμουνισμός και η εσωτερική αντινομία της Δημοκρατίας, Τα Ιστορικά, Δεκέμβριος 1995.
 29. Gramsci in Grecia, στο Righi Maria Luisa (a cura di), Gramsci nel mondo, Editori Riuniti, Roma 1995.
 30. Συνταγματικά δεσμά για τον Λεβιάθαν. Νεοφιλελεύθερο κοινωνικό συμβόλαιο κατά του κοινωνικού κράτους - μια κριτική της θεωρίας του J.M. Buchanan, Αξιολογικά, τ.5, Οκτώβριος 1993.
 31. Minorities in Greece. The perceptions of aliens and the constitution of otherness, Απρίλιος 1993. Μερική δημοσίευση στα ελληνικά, Η πρόσληψη και η αντιμετώπιση του «άλλου» στη σημερινή Ελλάδα. Πορίσματα εμπειρικής έρευνας, στο Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ.5, Απρίλιος 1995. Τα άλλα μέλη της ερευνητικής ομάδας: Κ. Τσουκαλάς (υπεύθυνος), Δ. Δώδος, Τ. Καφετζής, Χρ. Λυριντζής, Κ. Μιχαλοπουλου, Η. Νικολακόπουλος, Μ. Σπουρδαλάκης.
 32. Το “1989” ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, εισαγωγικό δοκίμιο στο Η επόμενη μέρα, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1992.
 33. Αλλαγές στο εκλογικό σώμα της Αριστεράς και κομματικός ανταγωνισμός 1985-89, στο Χρ. Λυριντζής, Η.Νικολακόπουλος (επιμ.), Εκλογές και κόμματα στη δεκαετία του '80. Εξελίξεις και προοπτικές του πολιτικού συστήματος, Θεμέλιο, Αθήνα 1990.
 34. Un caso di socialismo mediterraneo? Il PASOK al potere, στο M.Teló (επιμ.), Sinistra Europea. Annali 1988-89, Franco Angeli, Milano 1989, σ. 335-368.
 35. Tradizione Culturale e Sistema. Il ruolo dalla tradizione culturale nell' opera di J.Habermas, Διπλωματική εργασία, Università degli Studi di Bari, 1982.